British Automotive Polska S.A.

ul. Czubatki 9, 02-082 Warszawa
tel. +48 (22) 354 34 30 l fax. +48 (22) 354 34 35

British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czubatki 9, 02-082 Warszawa.
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000574729, NIP: 526-27-29-762, REGON: 015582418. Kapitał zakładowy 4 730 000PLN całkowicie opłacony.


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI


 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI


 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI


 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI


 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI